PS4
Madden 18 1v1

STARTS NOV 2ND AT 7:30 PM EDT

Registration Closed opens OCT 29TH AT 11:36 PM EDT closes NOV 2ND AT 7:30 PM EDT 11/16 Join Tournament
Madden 18 1v1 Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
LOLMADDEN 1
Bye --
8
YUUUUUUR 1
9
MUT 0
4
Lessssstryit 1
Bye --
5
PlzNobodyEnter 1
Bye --
6
CMOB 0
11
BBrenzymadden 1
3
Primetime 1
Bye --
7
elohel 0
10
ljflflerslnglksfl 1
2
PrimeTB12 1
Bye --
1
LOLMADDEN 0
8
YUUUUUUR 1
4
Lessssstryit 21
5
PlzNobodyEnter 0
11
BBrenzymadden 0
3
Primetime 1
10
ljflflerslnglksfl 1
2
PrimeTB12 0
8
YUUUUUUR 1
4
Lessssstryit 24
3
Primetime 0
10
ljflflerslnglksfl 1
8
YUUUUUUR 0
10
ljflflerslnglksfl 1