XB1
COD: BO4 2v2 Search and Destroy

STARTS NOV 2ND AT 6:00 PM EDT

Registration Closed opens OCT 29TH AT 11:22 PM EDT closes NOV 2ND AT 6:00 PM EDT 9/16 Join Tournament
2v2 Search and Destroy Tournament hosted by UMG
Zoom
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 3

Round 2

best of 3

Semi Finals

best of 3

Finals

best of 3
1
Winners 1
Bye --
8
Llamejsidi 0
9
Yhbe 1
4
STOOPID 1
Bye --
5
dghfgfddf 1
Bye --
6
EZPZ 1
Bye --
3
VoLtAGeSports 1
Bye --
7
ShnapDuoV2 1
Bye --
2
jghj 1
Bye --
1
Winners 1
9
Yhbe 0
4
STOOPID 0
5
dghfgfddf 2
6
EZPZ 2
3
VoLtAGeSports 0
7
ShnapDuoV2 0
2
jghj 2
1
Winners 2
5
dghfgfddf 0
6
EZPZ 1
2
jghj 2
1
Winners 0
2
jghj 2