XB1
Prime $250 Madden 18 1v1

STARTS FEB 7TH AT 8:00 PM EST

Registration Closed opens FEB 7TH AT 12:00 PM EST closes FEB 7TH AT 8:00 PM EST 22/32 Join Tournament
Prime $250 Madden 18 1v1 Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
debothenerdo 1
Bye --
16
kdlfjahlakjdf 1
17
2ndRounded 0
8
freebash 1
Bye --
9
Whyme 1
Bye --
4
Flexless 1
Bye --
13
HighPassFTW 1
20
derek 0
5
Philllly 1
Bye --
12
Intashy 0
21
LearnNewPlaysBums 1
11
chiseandhoney 21
22
TheBest 0
6
ImKindaBad 1
Bye --
14
ayeyaye 0
19
1stMaddenSince13 32
3
250LITTTTT 1
Bye --
10
Ahhahaahhahahaa 1
Bye --
7
fdsfsdfsdfsdf 1
Bye --
15
Cvs455 0
18
KTL 1
2
T2P 1
Bye --
1
debothenerdo 0
16
kdlfjahlakjdf 1
8
freebash 0
9
Whyme 1
4
Flexless 1
13
HighPassFTW 0
5
Philllly 1
21
LearnNewPlaysBums 0
11
chiseandhoney 1
6
ImKindaBad 0
19
1stMaddenSince13 0
3
250LITTTTT 1
10
Ahhahaahhahahaa 0
7
fdsfsdfsdfsdf 1
18
KTL 0
2
T2P 1
16
kdlfjahlakjdf 1
9
Whyme 0
4
Flexless 99
5
Philllly 1
11
chiseandhoney 20
3
250LITTTTT 0
7
fdsfsdfsdfsdf 0
2
T2P 1
16
kdlfjahlakjdf 0
5
Philllly 1
11
chiseandhoney 17
2
T2P 0
5
Philllly 0
11
chiseandhoney 20