PC
Fortnite Global 1v1 Fortnite: BR (PC)

STARTS FEB 22ND AT 4:00 PM EST

Registration Closed opens FEB 19TH AT 2:16 AM EST closes FEB 22ND AT 4:00 PM EST 4/8 Join Tournament
Global 1v1 Fortnite: BR (PC) Tournament hosted by UMG
Zoom
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
BigBallsBrew 1
Bye --
4
dadaddadada 1
Bye --
3
ilovebrewski 1
Bye --
2
dfgsdfg 1
Bye --
1
BigBallsBrew 0
4
dadaddadada 1
3
ilovebrewski 1
2
dfgsdfg 0
4
dadaddadada 1
3
ilovebrewski 0