XB1
Fortnite Global 1v1 Fortnite: BR

STARTS FEB 28TH AT 1:00 AM EST

Registration Closed opens FEB 21ST AT 7:54 PM EST closes FEB 28TH AT 1:00 AM EST 35/64 Join Tournament
Global 1v1 Fortnite: BR Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Round 4

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
TheeDegree 1
Bye --
32
Ggg 0
33
ChavaOG 1
16
Chuurboii 1
Bye --
17
hahaha 1
Bye --
8
Darth 1
Bye --
25
SaltySlays 1
Bye --
9
Yam 1
Bye --
24
Challenging1 1
Bye --
4
IlIlIlIlIlIlIlIlIl 1
Bye --
29
Cvs455 1
Bye --
13
Mexican12Inch 1
Bye --
20
SzN 1
Bye --
5
Bendubya 1
Bye --
28
brokeboy 1
Bye --
12
kremplexity 1
Bye --
21
Famala 1
Bye --
22
xvclos 1
Bye --
11
EzCash 1
Bye --
27
bongrips 1
Bye --
6
Bun 1
Bye --
19
Bananatourney 1
Bye --
14
WorkForMyKillsAndYouDont 1
Bye --
30
rez 0
35
MaxBWavvyyyy 1
3
okay 1
Bye --
23
goldteeth 1
Bye --
10
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 1
Bye --
26
LuckyTiltedRuns 1
Bye --
7
Skyy 1
Bye --
18
Dodgers 1
Bye --
15
Djjd 1
Bye --
31
iJUUlXanz 1
34
Jfhdbxbxb 0
2
Logic 1
Bye --
1
TheeDegree 1
33
ChavaOG 0
16
Chuurboii 0
17
hahaha 1
8
Darth 0
25
SaltySlays 1
9
Yam 0
24
Challenging1 1
4
IlIlIlIlIlIlIlIlIl 0
29
Cvs455 1
13
Mexican12Inch 1
20
SzN 0
5
Bendubya 0
28
brokeboy 1
12
kremplexity 1
21
Famala 0
22
xvclos 1
11
EzCash 0
27
bongrips 1
6
Bun 0
19
Bananatourney 0
14
WorkForMyKillsAndYouDont 1
35
MaxBWavvyyyy 0
3
okay 1
23
goldteeth 0
10
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 1
26
LuckyTiltedRuns 0
7
Skyy 1
18
Dodgers 0
15
Djjd 1
31
iJUUlXanz 1
2
Logic 0
1
TheeDegree 0
17
hahaha 1
25
SaltySlays 0
24
Challenging1 1
29
Cvs455 0
13
Mexican12Inch 1
28
brokeboy 0
12
kremplexity 1
22
xvclos 1
27
bongrips 0
14
WorkForMyKillsAndYouDont 0
3
okay 1
10
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 1
7
Skyy 0
15
Djjd 1
31
iJUUlXanz 0
17
hahaha 0
24
Challenging1 1
13
Mexican12Inch 1
12
kremplexity 0
22
xvclos 0
3
okay 1
10
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 0
15
Djjd 1
24
Challenging1 1
13
Mexican12Inch 0
3
okay 1
15
Djjd 0
24
Challenging1 1
3
okay 0