PS4
Fortnite Global 1v1 Fortnite: BR

STARTS MAR 7TH AT 3:00 PM EST

Registration Closed opens FEB 27TH AT 11:55 PM EST closes MAR 7TH AT 3:00 PM EST 26/32 Join Tournament
Global 1v1 Fortnite: BR Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
Kru 1
Bye --
16
RunNGun 0
17
Sickofitnow 1
8
Chikenfut 0
25
AlcyV1 1
9
LiveOakGaming 1
24
rng 0
4
imabush 1
Bye --
13
benji 0
20
tada 1
5
wassGang 1
Bye --
12
Swarm 0
21
cornflakes 1
11
GlenRobinsonIII 0
22
adri 1
6
Rgc 1
Bye --
14
Selena 0
19
Janiel 1
3
FortFinesser 1
Bye --
10
Varix 18
23
Sambu 7
7
lessgo 1
26
ghf 0
15
Hacks 1
18
Fire 0
2
ayyee 1
Bye --
1
Kru 1
17
Sickofitnow 0
25
AlcyV1 1
9
LiveOakGaming 0
4
imabush 1
20
tada 0
5
wassGang 1
21
cornflakes 0
22
adri 1
6
Rgc 0
19
Janiel 0
3
FortFinesser 1
10
Varix 1
7
lessgo 0
15
Hacks 0
2
ayyee 1
1
Kru 0
25
AlcyV1 1
4
imabush 0
5
wassGang 1
22
adri 0
3
FortFinesser 1
10
Varix 0
2
ayyee 1
25
AlcyV1 1
5
wassGang 0
3
FortFinesser 0
2
ayyee 1
25
AlcyV1 0
2
ayyee 1