PS4
Fortnite Global 1v1 Fortnite: BR

STARTS MAR 17TH AT 1:00 AM EDT

Registration Closed opens MAR 7TH AT 8:20 PM EST closes MAR 17TH AT 1:00 AM EDT 44/64 Join Tournament
Global 1v1 Fortnite: BR Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Round 4

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
jlkdjfa 1
Bye --
32
Imtrash 1
33
BigDaddy 0
16
RoyalPalmBoys 1
Bye --
17
SAHDUDE 1
Bye --
8
DiosMio 1
Bye --
25
Global 0
40
AimBotX 1
9
IdieIn2Seconds 1
Bye --
24
LilKoala 0
41
VirginMary 1
4
tempo 1
Bye --
29
intoxicatedHog 1
36
Globull 0
13
Aimbotx 1
Bye --
20
Citizen 1
Bye --
5
Mez 1
Bye --
28
OshKoshBeGosh 1
37
Blazer 0
12
IcyKat 1
Bye --
21
gangshit007 1
44
OBLV 0
22
hypnoticIsBad 1
43
bruh 0
11
SPARTANITE 1
Bye --
27
Sergee 1
38
Woahh 0
6
nokills 1
Bye --
19
FreeLicks 1
Bye --
14
Freddys 1
Bye --
30
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1
35
AlwaysThe3rdRound 0
3
Lucky 1
Bye --
23
Mynamejeff 1
42
Dabi 0
10
EzGOLD 1
Bye --
26
USA 0
39
UMBC 1
7
xaxa 1
Bye --
18
PeaceLovePositivity 1
Bye --
15
ImNew 1
Bye --
31
667 1
34
blahh 0
2
Demon 1
Bye --
1
jlkdjfa 0
32
Imtrash 1
16
RoyalPalmBoys 0
17
SAHDUDE 1
8
DiosMio 1
40
AimBotX 0
9
IdieIn2Seconds 0
41
VirginMary 1
4
tempo 0
29
intoxicatedHog 1
13
Aimbotx 0
20
Citizen 1
5
Mez 0
28
OshKoshBeGosh 1
12
IcyKat 1
21
gangshit007 0
22
hypnoticIsBad 1
11
SPARTANITE 0
27
Sergee 1
6
nokills 0
19
FreeLicks 0
14
Freddys 1
30
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1
3
Lucky 0
23
Mynamejeff 0
10
EzGOLD 1
39
UMBC 0
7
xaxa 1
18
PeaceLovePositivity 1
15
ImNew 0
31
667 1
2
Demon 0
32
Imtrash 0
17
SAHDUDE 1
8
DiosMio 0
41
VirginMary 1
29
intoxicatedHog 1
20
Citizen 0
28
OshKoshBeGosh 1
12
IcyKat 0
22
hypnoticIsBad 1
27
Sergee 0
14
Freddys 1
30
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0
10
EzGOLD 1
7
xaxa 0
18
PeaceLovePositivity 1
31
667 0
17
SAHDUDE 1
41
VirginMary 0
29
intoxicatedHog 1
28
OshKoshBeGosh 0
22
hypnoticIsBad 1
14
Freddys 0
10
EzGOLD 1
18
PeaceLovePositivity 0
17
SAHDUDE 0
29
intoxicatedHog 1
22
hypnoticIsBad 0
10
EzGOLD 1
29
intoxicatedHog 1
10
EzGOLD 0