XB1
Fortnite Global 2v2 Fortnite: BR

STARTS MAY 6TH AT 12:00 AM EDT

Registration Closed opens APR 28TH AT 8:02 PM EDT closes MAY 6TH AT 12:00 AM EDT 10/16 Join Tournament
Global 2v2 Fortnite: BR Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
KumaLlamaGang 1
Bye --
8
SnD 0
9
King 1
4
RsHv 1
Bye --
5
Nav 1
Bye --
6
CVC 1
Bye --
3
DreamTeam 1
Bye --
7
BBB 1
10
BillyGoat 0
2
VibesDownCashDown 1
Bye --
1
KumaLlamaGang 1
9
King 0
4
RsHv 0
5
Nav 1
6
CVC 1
3
DreamTeam 0
7
BBB 0
2
VibesDownCashDown 1
1
KumaLlamaGang 1
5
Nav 0
6
CVC 1
2
VibesDownCashDown 0
1
KumaLlamaGang 0
6
CVC 1